KONTAKT

Hlavná stránka

Kontakt

Kontaktné údaje :

Milan Otras DC Servis

Nitra

Nitra

94911

Adresa prevádzky :

Nitra

 

Tel.0904326084

Mail:dcservis99@gmail.com

 

IČO 36931926

DIČ 1020099960

IČ DPH SK1020099960

registrácia živnostenského listu na okresnom úrade Nitra

číslo živnostenského listu - 4509/98

 

Bankové spojenie

číslo účtu 0814657001/5600

banka : Prima banka

IBAN :SK33 5600 0000 0008 1465 7001

SWIFT kód :KOMASK2X